Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Scenariusze lekcji
Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Domowy i szkolny kontrakt ekranowy
SCENARIUSZ  PREZENTACJA DLA NAUCZYCIELA BROSZURA DLA RODZICA
Adresaci: nauczyciele i rodzice uczniów klas I – III
Czas trwania: 75 min 
Cel: zwrócenie uwagi rodziców na to, jaki wpływ na funkcjonowanie w domu i w szkole ma dostęp dziecka urządzeń ekranowych oraz wypracowanie klasowego kontraktu cyfrowego/współpracy szkoły z rodzicamiW sieci przyjaźni: Kto ma przyjaciela, ten ma skarb
PODCAST SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 2
Adresaci: 4-6 szkoły podstawowej

Czas trwania: 45 min
Cel szczegółowe - uczeń:
-
rozumie wpływ świata wirtualnego na przyjaźń;
-
rozumie wartość przyjaźni w codziennym życiu;
-
wykorzystuje aktywność plastyczną w wyrażaniu refleksji na temat przyjaźni.


W sieci przyjaźni: Dobry przyjaciel/ dobra przyjaciółka – to ja!

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 3
Adresaci: 4-6 szkoły podstawowej

Czas trwania: 45 min
Cel szczegółowe - uczeń: 
- rozumie wartość przyjaźni w codziennym życiu;
- rozumie, że przyjaźń to wartość, o którą należy dbać;
- ocenia siebie jako przyjaciela i określa możliwości podjęcia działań, by być lepszym przyjacielem.

 

Z internetem świat jest bliski
PIOSENKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Adresaci: przedszkola i 1 klasy SP 
Czas trwania: 30 min 
Cel: promowanie higieny cyfrowej

 

Chill w realu - moje korzyści z bycia offline
SCENARIUSZ ZAJĘĆ PREZENTACJA INFOGRAFIKA
Adresaci: uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz liceum/technikum
Czas trwania: 45 min
Cel: zrozumienie i umiejętność świadomego kontrolowania czasu spędzonego w sieci
 

Uczniowie dla uczniów: Cyfrowy dobrostan i Twój wizerunek w sieci
Cyfrowy Dobrostan Twój wizerunek w sieci
Projekt edukacyjny o nazwie „Dom Spokojnej Młodości” to inicjatywa Fundacji OFF school. W ramach partnerstwa merytorycznego eksperci Cyberprofilaktyki NASK opracowali dwa scenariusze dotyczące cyfrowego dobrostanu oraz kreowania wizerunku w sieci.

Adresaci: uczniowie szkół średnich
Czas trwania: 45 min

Cel: Uczniowie pełnią rolę osób prowadzących lekcje dla swoich rówieśników. Młodzi ludzie mają możliwość poszerzenia własnej wiedzy i przekazania jej w formie warsztatowej sposób angażujący ich rówieśników.
 

Cyberlekcje 3.0 - scenariusze różne
Szkoła podstawowa Szkoła ponadpodstawowa

Projekt jest inicjatywą Ministerstwa Cyfryzacji i Naukowej i NASK-PIB, skierowaną głównie do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cyberlekcje 3.0 obejmują różne tematy, takie jak przeszukiwanie internetu, bezpieczeństwo online, prywatność, relacje w sieci, zagrożenia online, zarządzanie danymi, poszanowanie praw autorskich, a także nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny. Każdy z tych obszarów tematycznych jest dostosowany do wymagań programów nauczania na różnych poziomach edukacji.
Adresaci: uczniowie podstawowych (9 scenariuszy) i średnich (9 scenariuszy)
Czas trwania: 2 x 45 min 
Cel: wspieranie nauczania o bezpiecznym korzystaniu z internetu poprzez dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć

 

Plik i Folder na ścieżkach internetu
FILMY dla klas I-III  SCENARIUSZE dla klas I-III  FILMY dla klas IV-VI 
SCENARIUSZE dla klas IV-VI

Adresaci: dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej
Cel: wprowadzenie dzieci w wirtualny świat, uczą podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci

do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube