Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Ankiety Grudzień 2023
Ankiety Grudzień 2023

Ankiety Grudzień 2023

Szanowni Państwo!
 
NASK - Państwowy Instytut Badawczy realizuje ogólnopolskie badanie ilościowe (ankieta online) w zakresie edukacyjnego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji (SI) przez nauczycielki i nauczycieli z klas 4-8 szkół podstawowych.
 
Badanie poświęcone jest diagnozie postaw, przekonań, oczekiwań, wiedzy i doświadczeń nauczycieli w zakresie edukacyjnego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Badanie ma także pomóc lepiej identyfikować zagrożenia związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w edukacji oraz codziennym życiu, lepiej poznać potrzeby lub/i obawy w zakresie zastosowania SI podczas pracy z dziećmi, a także przygotować zbiór dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących edukacyjnego wykorzystania generatywnej SI podczas pracy nauczycieli z uczniami.
 
W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o życzliwość, otwartość i wsparcie projektu oraz osób zaangażowanych w realizację tego projektu badawczego, tj. koordynatorów firmy dystrybuujących ankiety w wylosowanych szkołach.
 
Termin realizacji badania: do 17.12.2023

Sposób przeprowadzenia: internetowa ankieta anonimowa, czas wypełniania: ok. 35 minut.

Sondaż jest realizowany w Szkołach Podstawowych. Grupą docelową są nauczyciele klas 4-8 – minimum 10 nauczycieli z jednej szkoły.

Osobą kontaktującą się z Państwem w sprawie realizacji będzie wybrany koordynator firmy Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner. Prosimy o umożliwienie im przeprowadzenia badania oraz pomoc w jego realizacji.
 
Dodatkowo, projekt badawczy obejmuje nie tylko badanie ilościowe, ale jego komponentem jest także badanie jakościowe prowadzone w formie wywiadów online wśród nauczycieli z klas 4-8 szkoły podstawowej, którzy posiadają już doświadczenie w edukacyjnym wykorzystywaniu generatywnej sztucznej inteligencji. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie nauczycielom z klas 4-8 w Państwa placówce zaproszenia do udziału w wywiadzie online (ok. 45 minut) celem podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Na chętnych nauczycieli/nauczycielki czeka drobny upominek. Zainteresowane udziałem w wywiadzie osoby prosimy o kontakt z Panią Zuzanną Kupsik, e-mail: zuzannakupsik@centrumbadanterenowych.pl, tel. 889 435 971.
 
Oba badania są anonimowe, a ich wyniki będą prezentowane jedynie w zestawieniach zbiorczych.
 
W załączniku przesyłam skan listu rekomendacyjnego.
 
Z poważaniem,
Anna Rywczyńska
 
Kierowniczka Działu Profilaktyki Cyberzagrożeniom
NASK – Państwowy Instytut Badawczy
List_rekomendacyjny_NASK.pdf (412 kB)
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube