Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Cyberprofilaktyka NASK
Cyberprofilaktyka NASK

Cyberprofilaktyka NASK

Cyberprofilaktyka NASK (realizowana przez Dział Profilaktyki Cyberzagrożeń - cyberprofilaktyka.pl) odpowiada na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych. Działania profilaktyczne koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa w sieci dzieci i młodzieży.

Misją Cyberprofilaktyki NASK jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych doświadczeń cyfrowych poprzez ochronę przed zagrożeniami, wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych do dokonywania właściwych wyborów i wyrażania opinii w środowisku internetowym w sposób bezpieczny i odpowiedzialny oraz zapewnianie im aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu środowiska cyfrowego.

Działania te realizowane są poprzez projekty edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, działania uświadamiające przeznaczone dla rodziców i opiekunów, szkolenia kompetencyjne dla edukatorów oraz szeroką współpracę z profesjonalistami działającymi na rzecz dzieci, takimi jak: psycholodzy, pedagodzy szkolni, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, a także przedstawiciele biznesu odpowiedzialni za rozwijanie usług i produktów internetowych w sposób, który powinien uwzględniać  bezpieczeństwo ich użytkowników, w szczególności dzieci i młodzieży.

Misja Cyberprofilaktyki NASK realizowana jest poprzez: 
 • bieżącą analizę potrzeb i trendów w sieci,
 • działania edukacyjne i popularyzatorskie,
 • kampanie uświadamiające,
 • organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,
 • publikowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych i metodycznych,
 • udział w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych,
 • współpracę w krajowych i międzynarodowych eksperckich grupach roboczych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kontekście technologii cyfrowej,
 • współpracę z mediami oraz prowadzenie własnych stron internetowych i profili w portalach społecznościowych dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom internetowym, aby jak najlepiej docierać do swoich grup docelowych.

Bardzo istotnym działaniem pozwalającym osiągać cele edukacyjne jest prowadzenie rozwiniętej współpracy międzynarodowej wspierającej wymianę dobrych praktyk, doświadczeń, rozwiązań i narzędzi, a także realizacja projektów na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed internetowymi zagrożeniami.

Do głównych inicjatyw międzynarodowych realizowanych w ramach Cyberprofilaktyki NASK należą:
 • Koordynacja Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) - programu dofinansowanego przez Komisję Europejską, realizowanego w Polsce w partnerstwie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, co pozwala na prowadzenie działań profilaktycznych bazujących na międzynarodowym środowisku wymiany wiedzy i kompetencji oraz prowadzenie działań pomocowych (telefony zaufania 116 111 i 800 100 100) i reagujących (Dyżurnet.pl – w zakresie zwalczania nielegalnych treści w internecie). W ramach projektu organizowane są również jedne z największych w Polsce wydarzeń, promujących bezpieczeństwo w sieci - Dzień Bezpiecznego Internetu i Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”.
 • Koordynacja projektu „Make it Clear – educating young people against disinformation online” – dofinansowanego przez Komisję Europejską i realizowanego w międzynarodowym konsorcjum, poświęconego rozwijaniu kompetencji informacyjnych i krytycznego myślenia u młodzieży.
 • Udział w międzynarodowych grupach roboczych (tj. Safer Internet for Children – grupa robocza przy Komisji Europejskiej, grupy robocze przy sieci Insafe zrzeszającej europejskich realizatorów projektu Safer Internet, ECSO - European Cyber Security Organization w obszarach: uświadamianie i edukacja).
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube