Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Akademia NASK zmienia się w Cyberprofilaktyka NASK
Akademia NASK zmienia się w Cyberprofilaktyka NASK

Akademia NASK zmienia się w Cyberprofilaktyka NASK

10.05.2023

Dzieci korzystają z nowych technologii coraz częściej i coraz wcześniej stają się użytkownikami sieci. Powszechny dostęp do internetu, smartfony, media społecznościowe, gry online, a także inne możliwości, jakie dają cyfrowe technologie, stawiają przed dorosłymi wiele wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa młodym ludziom.

Każdego roku obserwujemy wzrost korzystania przez dzieci i młodzież z internetu, co może zwiększać ryzyko kontaktu z zagrożeniami online, m.in. cyberprzemocą, wyłudzeniami danych osobowych (różne formy phishingu) czy nadużywaniem urządzeń elektronicznych. Dodatkowo napaść Rosji na Ukrainę przyczyniła się do wzrostu liczby szkodliwych treści, a także kontaktu z dezinformacją. Obecnie pojawia się także szereg zapytań i wątpliwości związanych z możliwościami i bezpieczeństwem wykorzystania sztucznej inteligencji (m.in. ChatGPT) czy metaversum.

 

Aby lepiej oddać specyfikę naszych działań koncentrujących się na zapobieganiu zagrożeniom sieciowym, w miejsce Akademii NASK powstaje Cyberprofilaktyka NASK (realizowana przez Dział Profilaktyki Cyberzagrożeń - cyberprofilaktyka.pl), której misją jest odpowiadanie na wyzwania, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Profilaktyka jest jednym ze sposobów przeciwdziałania szkodliwym i niepożądanym zjawiskom społecznym poprzez podejmowanie działań wyprzedzających ich zaistnienie i rozprzestrzenienie się. Działania te są niezwykle ważne, również w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu. Zakładają one działania edukacyjne, przygotowujące do bezpiecznego korzystania z sieci, stosowanie narzędzi kontroli rodzicielskiej, monitorowanie aktywności i towarzyszenie młodym użytkownikom w sieci, co może pomóc w zapobieganiu zagrożeniom, zanim one wystąpią lub zanim staną się poważnym problemem.

Nasze działania profilaktyczne realizowane są poprzez projekty edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, działania uświadamiające przeznaczone dla rodziców i opiekunów, szkolenia kompetencyjne dla edukatorów oraz szeroką współpracę z profesjonalistami działającymi na rzecz dzieci, takimi jak: psycholodzy, pedagodzy szkolni, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, a także dla przedstawicieli biznesu odpowiedzialnych za rozwijanie usług i produktów internetowych w sposób, który powinien uwzględniać bezpieczeństwo ich użytkowników, w szczególności dzieci i młodzieży.

Bardzo istotnym działaniem pozwalającym osiągać cele edukacyjne jest rozwinięta współpraca międzynarodowa, wspierająca wymianę dobrych praktyk, doświadczeń, rozwiązań i narzędzi, a także realizacja projektów na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed internetowymi zagrożeniami. Do głównych inicjatyw międzynarodowych realizowanych w ramach Cyberprofilaktyki NASK należą: koordynacja Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) - programu dofinansowanego przez Komisję Europejską, realizowanego w Polsce przez NASK w partnerstwie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, koordynacja projektu „Make it Clear – educating young people against disinformation online” – dofinansowanego przez Komisję Europejską i realizowanego przez NASK w międzynarodowym konsorcjum, a także udział w międzynarodowych grupach roboczych (tj. Safer Internet for Children – grupa robocza przy Komisji Europejskiej ECSO - European Cyber Security Organisation).

Jesteśmy również zaangażowani w działania badawcze. Pozwalają one na bieżącą analizę potrzeb i trendów w sieci w celu opracowywania rekomendacji, materiałów edukacyjno-informacyjnych i metodycznych, a także realizacji uświadamiających kampanii społecznych.

do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube