Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Cyfrowi dorośli
Cyfrowi dorośli

Cyfrowi dorośli

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa od wielu lat prowadzi działania nakierowane na wzrost kompetencji medialnych i informacyjnych u różnych grup społecznych, w tym u osób dorosłych zajmujących się dziećmi, osób niewidomych  oraz  seniorów. Działania te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, którym, jak pokazują badania,  dotknięte jest ponad 75% polaków w wieku powyżej 50 roku życia. 

Pierwszym projektem obejmującym wsparciem osoby starsze był projekt „Senior dla Seniora”, zorganizowany wspólnie z firmą Orange.  Jego celem była edukacja osób starszych na temat wszelkich potencjalnych korzyści jakie płynął z wykorzystywania Internetu w życiu codziennym. Przeszkolone zostało ponad 100 osób. Projekt okazał się dużym sukcesem i utwierdził nas w przekonaniu o wysokiej społecznej użyteczności naszych starań. 

Akademia NASK wspólnie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki zrealizowała również projekt współfinansowany prze Unię Europejską  pod nazwą „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”. Projekt ten miał wymiar praktyczny, jego celem była edukacja cyfrowa uczestników nakierowana na zwiększanie ich szans na zatrudnienie oraz awans zawodowy. Uczestnikami były osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z dysfunkcją wzroku. Więcej informacji. 

W latach 2014 i 2015 NASK zrealizował 2 edycje projektu „Podaj dalej  - Senior dla Kultury”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem obu edycji było zmierzenie się wykluczeniem cyfrowym osób starszych, rozumianym jako niepełne uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz społecznym, do którego dostęp uwarunkowany jest często znajomością informacji umieszczanych w Internecie. W celu przygotowania uczestników do efektywnego wykorzystywania nowych mediów i nowych technologii w życiu codziennym, przeprowadzone zostały grupowe szkolenia komputerowe, konsultacje indywidualne nakierowane na indywidualne potrzeby oraz działania aktywizujące w postaci prelekcji przed szerszą publicznością. Uczestnicy byli również zachęcani do aktywizowania w zakresie edukacji komputerowej również osób ze swojego najbliższego otoczenia.  Więcej informacji. 
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube