Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Cyberprofilaktyki NASK.
 
Data publikacji strony internetowej: 2023-05-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-10.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Na stronie internetowej znajdują się różnego rodzaju materiały – filmy, webinaria, audiobooki – dla których nie zapewniono alternatywy tekstowej (napisów dla osób niesłyszących, transkrypcji). Dostosowanie części z nich do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której NASK nie jest uprawniony. Napisy do nowych filmów będących w posiadaniu NASK będą dodawane sukcesywnie.
Również nie wszystkie zamieszczone na stronie dokumenty PDF – zwłaszcza starsze – są dostępne cyfrowo. W związku z tym mogą nie być właściwie obsługiwane przez czytniki ekranów. Poprawa ich dostępności niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla NASK. Jednak jeśli masz kłopot z dostępem do tych treści, zadzwoń do nas lub napisz e-mail. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z materiałami.
Nie wszystkie zdjęcia na stronie mają opis alternatywny.
Nie wszystkie linki na stronie mają jasno określony cel. 
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
 • TAB – Kolejny element 
 • SHIFT + TAB – Poprzedni element 
 • SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka 
 • SHIFT + ALT + H – Strona główna 
 • SHIFT + ALT + M – Zawartość strony 
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 – Wybór menu 
 • ESC – Anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gańko, adres e-mail: katarzyna.ganko@nask.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 882 364 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy mieści się w dwóch różnych lokalizacjach:
 
1. Budynek przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa
Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Kolskiej (wejście główne) oraz od ul. Spokojnej. Wejście główne pozwala na swobodny wjazd wózkami. W pobliżu głównego wejścia znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do budynku znajduje się recepcja. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku znajdują się dwie windy. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.
Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu recepcji.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna.
W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy NASK. Usługa jest bezpłatna dla osób Głuchych.

2. Budynek przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 
Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi wejście od ul. Stawki. Wejście główne pozwala na swobodny wjazd wózkami. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w garażu podziemnym.
Po wejściu do budynku znajduje się recepcja. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi kartą magnetyczną, przez które może przejechać osoba na wózku. 
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku znajdują się dwie windy. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu.
Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po prawej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń kontrastowych, w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu.

do góry Menu Strony

DROGI UŻYTKOWNIKU,

Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.

Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.


 

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;

 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;

 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.


 

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
 

Wykorzystywane narzędzia firm trzecich

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.
  W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook
  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
  https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 • Youtube
  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo. Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę.