Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Kompetencje cyfrowe
Kompetencje cyfrowe

Kompetencje cyfrowe

W Akademii NASK przykładamy ogromną wagę do kompetencji cyfrowych, których rozwój i doskonalenie we współczesnym społeczeństwie stanowi jeden z naszych głównych priorytetów. Nie tylko dbamy o wzrost poziomu bezpieczeństwa cyfrowego, ale również promujemy wszelkie formy kreatywnego i pozytywnego wykorzystania zasobów sieciowych oraz nowych technologii.

W ramach naszych działań prowadzimy różnorodne akcje i programy edukacyjne nakierowane na podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, a także wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów. Organizujemy seminaria i spotkania z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dotyczące problematyki zwalczania przestępstw internetowych popełnianych przeciwko małoletnim. Tworzymy materiały edukacyjne, których wykorzystanie pozwala na uatrakcyjnienie lekcji i zajęć prowadzonych we wszelkiego rodzaju placówkach edukacyjnych.

Od 2005 roku NASK jest koordynatorem Polskiego Centrum Programu Safer Internet, współtworzonego wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (Dawniej Fundacją Dzieci Niczyje).  W ramach programu prowadzone są liczne działania edukacyjne i promocyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z Internetu oraz najnowszych technologii. Co roku organizowana jest międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Centrum, od samego początku swojego istnienia, jest również organizatorem Dnia Bezpiecznego Internet, którego celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  

W ramach projektu KURSOR, realizowanego wspólnie z Fundacją Nauka i Wiedza, promujemy wykorzystywanie nowych technologii i multimediów w dydaktyce, działamy na rzecz rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów, a także podniesienia poziomu świadomości na temat potencjalnych zagrożeń.  Do dzieci najmłodszych adresowany jest z kolei projekt „Plik i Folder”, który w przystępny i zabawny sposób, za pośrednictwem krótkich filmów edukacyjnych, tłumaczy podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera oraz korzystaniem z Internetu.

Prowadzimy również rozbudowaną działalność szkoleniową. W we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Komendą Główna Policji szkoliliśmy funkcjonariuszy policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz profilaktyki zagrożeń. Z kolei w ramach projektu „Bezpieczni w szkole, bezpieczni w życiu – jak zadbać o bezpieczeństwo młodych użytkowników sieci”, realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przygotowaliśmy sieć liderów do prowadzenia zajęć dla społeczności szkolnej z tematyki zagrożeń sieciowych i wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych. Organizujemy również szkolenia eksperckie z dziedziny bezpieczeństwa sieci obejmujące swoim zakresem najważniejsze zjawiska i zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz metody ich zwalczania. 
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube