Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Szybki i bezpieczny internet w szkołach dla wyrównywania szans edukacyjnych
Szybki i bezpieczny internet w szkołach dla wyrównywania szans edukacyjnych

Szybki i bezpieczny internet w szkołach dla wyrównywania szans edukacyjnych

07.11.2017
Szybki i bezpieczny internet w szkołach dla wyrównywania szans edukacyjnych
 
Do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE), dzięki czemu uzyskają dostęp do bezpłatnego internetu o przepustowości minimum 100/100 Mb/s oraz możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. NASK zaprezentował dziś nowoczesne narzędzia cyfrowej edukacji, które będą wykorzystywane w OSE.
 
 
Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska powiedziała na konferencji prasowej poświęconej programowi OSE, że celem programu jest stworzenie dzieciom i młodzieży w Polsce takich samych możliwości i szans, jakie mają ich rówieśnicy w innych krajach. Oceniła, że OSE jest przedsięwzięciem równie ważnym jak 500+, dającym “ogromne szanse rozwojowe dzieciom”. “Zasięgiem tej inwestycji zostanie objęte 30 tys. placówek oświatowych. (...) Dzięki współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi i zawartym porozumieniom 100 proc. szkół w sieci w 2020 roku będzie cieszyło się ultraszybkim internetem. Dzisiaj to jest zaledwie jedna dziesiąta szkół” - podkreśliła Anna Streżyńska. Jak przypomniała, uchwała Rady Ministrów o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej “100 Mega na 100-lecie” została przyjęta latem. Natomiast ustawę, umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji, Sejm uchwalił w ostatnich dniach i trafiła do Senatu. “Inwestycja będzie nas kosztowała 320 mln zł, jeśli chodzi o podłączenie szkół i to będą środki unijne. (...) Natomiast utrzymanie tej sieci przez 10 lat (...) będzie kosztowało ponad miliard złotych” - powiedziała Minister Cyfryzacji.Rafał Lew-Starowicz, wicedyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej przypomniał, że MEN w swoich priorytetach edukacyjnych oraz w nowym prawie oświatowym kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz na ich bezpieczeństwo w sieci. Zapewnił też, że szkoły uzyskają pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości OSE. Kształcenie zostanie zapewnione również nauczycielom, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz, jak dodał, kadra w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe. “Polscy nauczyciele wiele sukcesów odnoszą w międzynarodowych projektach, np. takich jak e-Twinning. Podczas ostatniej gali odebrali wiele nagród. Mamy najwięcej inicjatyw realizowanych w ramach tygodnia kodowania. Czwarte miejsce nasi uczniowie zajmują na międzynarodowych olimpiadach informatycznych. Wyprzedzają nas tylko Chińczycy” - mówił.  Przypomniał, że MEN już udostępnia 64 e-podręczniki i wciąż realizuje program tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 69 mln zł w 2017 r.Do tej pory zasoby internetowe w większości szkół były wykorzystywane w niewielkim stopniu. W ramach przeprowadzonych przez NASK PIB ogólnopolskich badań “Nastolatki 3.0” (w roku szkolnym 2015/2016) zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: “nigdy”. 60,9 proc. udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki. W czasie lekcji chemii również nigdy nie korzystało z internetu 60,9 proc. uczniów. Na lekcjach matematyki było to 59,6 proc.,  na biologii 55,8 proc., na WoS 57,3 proc. Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. 27,9 proc. uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a 34,9 proc. na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (25,1 proc.).
Według Dyrektora NASK dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, oprócz dostępu do zasobów, przydatnych w nauce przedmiotów szkolnych, internet w szkole to podstawa do rozwijania kompetencji cyfrowych. “Dzieci zaczynają samodzielnie korzystać z internetu w wieku 9-10 lat. Już wtedy powinny uzyskiwać w szkole podstawową wiedzę o bezpiecznym i wartościowym wykorzystywaniu sieci. Warunkiem tego jest posiadanie przez szkołę możliwości pracy z uczniami w internecie w bezpiecznych warunkach” - wyjaśniał Dyrektor NASK.
 
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie NASK Państwowy Instytut Badawczy, który wyposaży szkoły w niezbędną infrastrukturę i będzie sprawował opiekę techniczną oraz świadczył usługi bezpieczeństwa. Już wcześniej instytut wykonywał takie prace w ramach pilotażowej fazy programu OSE.
Wśród szkół objętych pilotażem były szkoły z województwa podlaskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach i Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim. Uczniowie z tych szkół w trakcie konferencji prasowej wzięli udział w zajęciach on-line, prowadzonych przez Annę Borkowską z NASK, poświęconych bezpiecznemu i świadomemu korzystaniu z sieci. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczenia fragmentu lekcji i poruszenia w rozmowie z uczniami tematu odpowiedzialności za kształt wspólnego, internetowego środowiska.Jak mówiła dr Agnieszka Wrońska, kierownik Akademii NASK, edukacja na temat zachowań w sieci, promująca aktywność, współpracę i odpowiedzialność, to jedna z ważnych misji NASK PIB, która będzie towarzyszyła rozwijaniu sieci OSE. “Środowisko internetowe, podobnie jak każde inne otoczenie, trzeba poznać, aby móc poruszać się w nim swobodnie i bezpiecznie. Tak jak w innych życiowych sytuacjach, młodzież w internecie, zanim zgromadzi własne doświadczenia, powinna móc polegać na wiedzy i wzorcach wyniesionych z domu i ze szkoły. Skoro oczekujemy, że młodzi ludzie w internecie będą spędzać czas wartościowo i bezpiecznie, to musimy ich do tego przygotować, wskazując zagrożenia i wspierając aktywności pozytywne” - mówiła Agnieszka Wrońska.Z kolei z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (woj. podkarpackie) połączył się z uczestnikami konferencji prasowej nauczyciel informatyki Maciej Matusik, który w tym czasie prowadził zajęcia w swojej klasie. Szkoła w Ropczycach jest jednym z najaktywniejszych uczestników kursów e-learningowych, dostępnych w ramach IT Szkoły NASK. Platforma IT Szkoła NASK oferuje kursy e-learningowe dla wszystkich osób zainteresowanych samokształceniem w zakresie szeroko rozumianej informatyki, nauk ścisłych i innych związanych z tematyką ICT. Materiały są tworzone przez specjalistów, wykładowców akademickich, nauczycieli. “Ponadto na portalu IT Szkoła NASK zarejestrowani użytkownicy mogą oglądać wykłady on-line na żywo oraz nagrania wykładów, spotkań i dyskusji o różnorodnej tematyce związanej z internetem” - mówiła kierownik projektu IT Szkoła NASK Agnieszka Gajewska. O swoich doświadczeniach, związanych z wykorzystywaniem zasobów on-line do uzupełniania edukacji szkolnej mówił Maciej Matusik - koordynator programu IT Szkoła w szkole w Ropczycach i jego uczennica Aldona Wiktor, która była laureatką konkursu Grand IT Test, organizowanego przez IT Szkołę NASK w roku szkolnym 2016/2017.  Aby skorzystać z zasobów IT Szkoły wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej. Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych jest otwarty i bezpłatny.


 
Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany wspólnie przez MInisterstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Połączenie szkół w ramach OSE będzie następowało stopniowo. W 2018 podłączonych zostanie 1,5 tys. placówek, w 2019 – 12,7 tys., a w 2020 – do 19,5 tys. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube