Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Wszystkie szkoły uzyskają bezpieczny, bezpłatny i szybki internet
Wszystkie szkoły uzyskają bezpieczny, bezpłatny i szybki internet

Wszystkie szkoły uzyskają bezpieczny, bezpłatny i szybki internet

14.09.2017
Państwowy Instytut Badawczy NASK będzie operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach której wszystkie szkoły w Polsce mają uzyskać dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu. Zgodnie z projektem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wszystkie placówki szkolne w Polsce zostaną podłączone do internetu o przepustowości 100 Mb/s. Na operatora, który będzie administrował siecią OSE wybrany został NASK, Państwowy Instytut Badawczy, który od początku funkcjonowania internetu w Polsce prowadzi działalność badawczą, rozwojową i analityczną, telekomunikacyjną oraz edukacyjną na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa w internecie.
 
“Obecnie internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s ma zaledwie 10 proc. z ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych. Z tym wiąże się problem, który zaobserwowaliśmy w trakcie ogólnopolskich badań aktywności młodzieży w internecie ‘Nastolatki 3.0’, czyli stosunkowo niewielkie wykorzystanie przez szkoły narzędzi i zasobów cyfrowych w procesie nauczania” - mówi dyrektor instytutu NASK dr inż. Wojciech Kamieniecki.
W ramach ogólnopolskich badań, przeprowadzonych przez NASK w 2016 r. zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: “nigdy”. 60,9 proc. udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki. W czasie lekcji chemii nigdy nie korzystało z internetu 60,9 proc. uczniów, matematyki - 59,6 proc., biologii - 55,8 proc., WoS - 57,3 proc. Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. 27,9 proc. uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a 34,9 proc. na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (25,1 proc.).
“Tymczasem, głównie dzięki rozwojowi internetu mobilnego, młodzież już od dawna jest w sieci na stałe. Dzisiejsi gimnazjaliści deklarują, że samodzielnie zaczęli korzystać z internetu w wieku 9-10 lat. 30 proc. nastolatków pozostaje on-line przez cały czas, niezależnie od zmian miejsca pobytu. 93,4 proc. codziennie korzysta z internetu w domu” - mówi dyrektor NASK. Młodzież uznaje internet za pożyteczne narzędzie, pomocne w nauce. Większość uczniów korzysta z internetu w trakcie odrabiania prac domowych - 36,9 proc. robi to codziennie, a 42,8 kilka razy w tygodniu. Codzienne poszukiwanie w sieci materiałów, poszerzających wiedzę potrzebną do szkoły, deklaruje 24,2 proc., a kilka razy w tygodniu robi to 40,6 proc.
“Dostęp do szerokopasmowego internetu w szkole to konieczność, aby zapewnić nauczycielom możliwość poszerzenia edukacji tradycyjnej, podręcznikowej o nowe narzędzia, techniki i materiały. Ale jest też niezbędny do tego, by wprowadzić uczniów w świat internetu i jego zasobów pod opieką doświadczonych przewodników. Tylko w ten sposób będą mogli poznać wartościowe źródła wiedzy i nauczyć się samodzielnie weryfikować informacje, napotkane w sieci. Dziś tej wiedzy i kompetencji brakuje uczniom” - podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki i zaznaczył, że jest to też niezbędny element profilaktyki zagrożeń w internecie. Wśród aktualnych priorytetów edukacyjnych Komisji Europejskiej znajduje się edukacja na rzecz bezpieczeństwa w internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
W badaniach “Nastolatki 3.0” wśród odpowiedzi na pytanie o negatywne zjawiska w sieci najczęściej pojawia się cyberprzemoc. Najczęstszymi, obserwowanymi przez młodzież negatywnymi zjawiskami, są: wyzywanie (59,7 proc. deklaruje że było świadkiem takiego zachowania) oraz poniżanie i ośmieszanie (58,1 proc.). Rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat innych osób zauważyło 33,3 proc. badanych.
Straszenie zaobserwowało 34,2 proc. badanych osób, a szantażowanie za pośrednictwem Internetu aż 24,4 proc. Dość częste są także próby podszywania się pod inne osoby. Takie obserwacje deklaruje 40,5 proc. badanych. “Edukacja szkolna ma do odegrania również rolę w redukowaniu zagrożeń. Pracując na co dzień w internecie z nauczycielami, uczniowie łatwiej przyswajają sobie zasady bezpieczeństwa oraz dobrych obyczajów w internecie. Współpraca z nauczycielami być może wpoi też uczniom wzorce prawidłowego reagowania na niepożądane zjawiska. Dziś tylko 19,4 proc. badanych deklaruje powiadomienie o incydencie swoich rodziców, a bardzo niewielki odsetek (2,9 proc.) poinformował o  takim przypadku zaufanego nauczyciela” - mówi dyrektor Kamieniecki.
 
Jak dodaje, program OSE ma zagwarantować, że dostęp do internetu o wysokich parametrach w szkołach nie będzie uzależniony od sytuacji materialnej gminy lub od tego, czy w okolicy istnieje rozbudowana infrastruktura telekomunikacyjna, czy nie. Dzieci i młodzież we wszystkich szkołach w Polsce powinny mieć zapewnione równe możliwości korzystania pod opieką nauczycieli z technologii, które poza szkołą są dla nich codziennością. “Ponadto, młodzi ludzie potrzebują dostępu do zaufanego, bezpiecznego internetu, z którego korzystać będą do celów prywatnych. Wszystkie sieci szkolne w ramach OSE będą miały możliwość udostępniania uczniom sieci przez Wi-Fi do wykorzystywania na smartfonach” - zapewnił. Jednocześnie NASK, jako ekspercka instytucja zajmująca się cyberbezpieczeństwem, zadba o ochronę antywirusową i bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci. 
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube