Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Co szósty nastolatek w Europie doświadcza cyberprzemocy - najnowszy raport WHO
Co szósty nastolatek w Europie doświadcza cyberprzemocy - najnowszy raport WHO

Co szósty nastolatek w Europie doświadcza cyberprzemocy - najnowszy raport WHO

29.03.2024


Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia Światowa opublikował drugi tom badania dot. zachowań zdrowotnych uczniów – w ramach programu  HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Zbadano realia przemocy rówieśniczej wśród nastolatków, analizując trendy w zakresie znęcania się, cyberprzemocy i bójek fizycznych. W badaniu (2021/2022 r.) uczestniczyło od ponad 279 tys. dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat z 44 krajów i regionów.

Oto kilka kluczowych ustaleń.
  • Znęcanie się nad innymi w szkole. Średnio 6% nastolatków stosuje przemoc rówieśniczą. Zachowanie to jest bardziej powszechne wśród chłopców (8%) w porównaniu z dziewczętami (5%). W Polsce największy odsetek uczniów stosujących przemoc wobec rówieśników obserwuje się wśród 13-latków (12% chłopców i 9% dziewcząt).
  • Doświadczanie przemocy w szkole. Około 11% nastolatków było prześladowanych w szkole, przy czym nie zaobserwowano istotnej różnicy między chłopcami a dziewczętami. Polscy 13-latkowie zajmują szóste miejsce pod względem częstotliwości doświadczania przemocy (13% dziewcząt, 20% chłopców) wśród czterdziestu czterech badanych krajów.
  • Cyberprzemoc wobec innych. Około 12% (1 na 8) nastolatków stosuje przemoc w cyberprzestrzeni. Chłopcy (14%) są częściej sprawcami cyberprzemocy niż dziewczęta (9%). W Polsce najwyższy odsetek sprawców cyberprzemocy obserwuje się wśród 15-letnich chłopców (26%) i 13-letnich dziewcząt (18%).
  • Doświadczanie cyberprzemocy. 15% nastolatków (około 1 na 6) doświadczyło cyberprzemocy. W każdej grupie wiekowej polska młodzież znajduje się w pierwszej piątce krajów i regionów o najwyższym odsetku osób doświadczających cyberprzemocy. Grupą najbardziej narażoną na cyberprzemoc są 13-latki (25% chłopców i 28% dziewcząt).
  • Bójki. 1 na 10 nastolatków brał udział w bójkach, przy czym częściej dotyczy to chłopców (14%) niż dziewcząt  (6%). W Polsce największy odsetek zaobserwowano wśród 13-latków (chłopcy 18% i dziewczęta 9%).

Z raportu wynika, że ​​w porównaniu z sytuacją przed pandemią Covid-19 więcej dzieci w wieku szkolnym padło ofiarą cyberprzemocy. 15% nastolatków przyznało, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyło cyberprzemocy co najmniej raz lub dwa razy. Odsetek nastolatków, którzy zgłosili, że byli ofiarami cyberprzemocy, wzrósł od 2018 r. z 12% do 15 % dla chłopców i od 13% do 16% dla dziewcząt.

"W każdej grupie wiekowej polska młodzież znajduje się w pierwszej piątce krajów i regionów o najwyższym odsetku osób doświadczających cyberprzemocy. Grupą najbardziej narażoną na cyberprzemoc są 13-latki (25% chłopców i 28% dziewcząt)" - czytamy w komunikacie Instytutu Matki i Dziecka, który zwraca uwagę na przybierający na sile problem.

W raporcie wskazano, że istnieje „pilna potrzeba” edukacji młodych ludzi, rodzin i szkół na temat form cyberprzemocy i jej konsekwencji, ponieważ jest ona obecnie „dominującą formą przemocy rówieśniczej” wśród młodych ludzi. 

Dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę, powiedział: „W miarę jak w czasie blokad związanych z pandemią Covid-19 zaangażowanie społeczne młodych ludzi przeniosło się do środowiska internetowego, wydaje się, że wzrosła liczba przypadków cyberprzemocy i doświadczenie cyberprzemocy. Ponieważ młodzi ludzie spędzają w internecie do sześciu godzin dziennie, nawet niewielkie zmiany we wskaźnikach znęcania się i przemocy mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu tysięcy osób. Od samookaleczenia po samobójstwo widzieliśmy, jak cyberprzemoc we wszystkich jej postaciach może dewastować życie młodych ludzi i ich rodzin. Jest to zarówno kwestia zdrowia, jak i praw człowieka, dlatego musimy zintensyfikować działania, aby chronić nasze dzieci przed przemocą i krzywdą, zarówno w internecie, jak i poza nim. – dodał.

Wyniki uzyskane w Polsce wskazuja, że grupą najbardziej narażoną zarówno na bycie sprawcą, jak i osobą doświadczającą  przemocy i cyberprzemocy są 13-latkowie – uczniowie klas VII szkół podstawowych. Dlatego podczas projektowania działań profilaktycznych szczególną uwagę warto poświęcić tej grupie wiekowej. 

Badanie HBSC to międzynarodowe badanie przeprowadzane we współpracy z WHO/Europa. Przeprowadzane co 4 lata, ma na celu uzyskanie wglądu w zdrowie, dobrostan i środowiska społeczne młodych ludzi oraz informowanie polityki i praktyki w celu poprawy życia młodych ludzi. Badania HBSC w Polsce współkoordynują dr Anna Dzielska, kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka i dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna jest na stronie: A focus on adolescent peer violence and bullying in Europe, central Asia and Canada. Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey. Volume 2 (who.int)
do góry Menu Strony

Ustawienia plików Cookie

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube