Cyberprofilaktyka NASK
a a a a
Poradniki i publikacje
Poradniki i publikacje

Poradniki i publikacje

Raport Dyżurnet.pl 2022

Raport Dyżurnet.pl 2022

W 2022 roku do zespołu Dyżurnet.pl zgłoszono 6 737 materiałów potencjalnie przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka. Eksperci Dyżurnet.pl po ich przeanalizowaniu potwierdzili CSAM w 2 861 materiałach. Przedstawiamy raport roczny 2022, który zwraca uwagę na skalę zmian internetowych trendów oraz przedstawia zjawiska i wyzwania, z którymi mierzył się Dyżurnet.pl w 2022 roku.
Pobierz

Raport „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”

Raport „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”

Rozwój technologii cyfrowych, w tym internetu mobilnego, ułatwił małoletnim kontakt z treściami pornograficznymi, który możliwy jest w dowolnym miejscu, nawet w zaciszu własnego pokoju, bez wiedzy rodziców. Główne wnioski płynące z Raportu NASK – Nastolatki wobec pornografii cyfrowej pokazują, że małoletni mają łatwy dostęp w internecie do treści o charakterze pornograficznym. Dla większości badanych (76,2% starszych i 66,9% młodszych) telefon komórkowy lub smartfon jest głównym narzędziem służącym do kontaktu z nimi.
Pobierz

Pandemia a zmiany w codziennym korzystaniu z internetu

Pandemia a zmiany w codziennym korzystaniu z internetu

Publikacja poświęcona jest najważniejszym problemom, z jakimi musieli zmierzyć się uczniowie i nauczyciele oraz dzieci i rodzice w okresie pandemii. Lockdown z jednej strony sprawił, że ludzie zostali niejako zmuszeni do edukacji oraz pracy online, a z drugiej – większość aktywności przeniosła się do świata wirtualnego. Pojawiły się nowe zagrożenia, zwłaszcza w sieci. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na ryzykowne zachowania podejmowane przez młodzież w internecie, a także na pogłębiające się zjawiska FOMO, phishingu czy sextingu. Rodzice i nauczyciele znajdą także porady, jak zachować higienę cyfrową oraz dobrostan, nie tylko w dobie pandemii.
Pobierz

Poradnik ,,Jak osiągnąć cyfrowy dobrostan"

Poradnik ,,Jak osiągnąć cyfrowy dobrostan"

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli oraz edukatorów. Jego celem jest zwrócenie uwagi na różne aspekty cyfrowego dobrostanu. Autorzy wyjaśniają jak działają na naszą uwagę media społecznościowe, jak dbać o ,,cyfrową higienę" oraz jak działają mechanizmy cyfrowego porównywania się do nieosiągalnych wzorców. Broszura zawiera scenariusze 4 projektów edukacyjnych do przeprowadzenia w klasie. Materiał powstał we współpracy niemieckiego konsorcjum klicksafe z Handysektor.
Pobierz

Raport „Nastolatki” 3.0 - wyniki ogólnopolskiego badania społecznego

Raport „Nastolatki” 3.0 - wyniki ogólnopolskiego badania społecznego

Raport „Nastolatki 3.0” jest opracowaniem wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w grudniu 2020 r. Obecna edycja badań została zrealizowana w trakcie społecznego, gospodarczego i edukacyjnego lockdownu wywołanego pandemią COVID-19. Zmiany w edukacji i mobilności społecznej zostały uwzględnione zarówno w treści pytań kwestionariuszowych, jak i w procedurze zbierania danych (CAWI). Mamy nadzieję, że wnioski z raportu „Nastolatki 3.0” posłużą rodzicom, nauczycielom, uczniom, badaczom oraz instytucjom odpowiedzialnym za edukację w Polsce do lepszego zrozumienia, a także skuteczniejszego adaptowania się do nowych okoliczności, w których przebiega dziś proces uczenia, wychowania i socjalizacji dzieci w naszym kraju.
Pobierz

Edukacja - relacja - zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Edukacja - relacja - zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Edukacja - relacja - zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" to już 6 tom z Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE, zapoczątkowanej w 2018 roku. W książce przedstawiono zarówno zagrożenia, jak i możliwości związane z internetem. Autorzy analizują potencjał sieci jako obszaru socjalizacji, uczenia się, zarządzania prywatnością czy budowania cyfrowego obywatelstwa młodych ludzi. Celem publikacji jest pomoc w lepszym zrozumieniu wirtualnego świata, który w coraz większym stopniu wkracza w codzienne życie, a także omówienie wybranych aspektów tej dynamicznie zmieniającej się przestrzeni.
Pobierz w wersji PL   Pobierz w wersji EN

Poradnik dla rodziców - Nastolatki i gry cyfrowe

Poradnik dla rodziców - Nastolatki i gry cyfrowe

Poradnik omawia zagadnienia przydatne dla każdego rodzica młodego gracza, m.in. pozytywny wpływ gier cyfrowych na rozwój, potencjalne zagrożenia czyhające w świecie gier, podpowiedzi, jak zadbać o to, aby cyfrowa rozrywka pozostała dobrym doświadczeniem oraz jakie sygnały powinny wzbudzić niepokój rodziców. Publikacja jest częścią kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” realizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z NASK. Zapraszamy do lektury.
Pobierz

Poradnik dla rodziców - Sharenting i wizerunek dziecka w sieci

Poradnik dla rodziców - Sharenting i wizerunek dziecka w sieci

Poradnik przedstawia zjawisko i konsekwencje sharentingu, czyli nadmiernego dzielenia się przez rodziców wizerunkiem ich dzieci w internecie. Zawiera praktyczne porady dotyczące rozważnego dzielenia się zdjęciami, filmami i informacjami na temat dziecka. Podaje również wskazówki, jak pomóc dziecku samodzielnie korzystającemu z sieci odpowiedzialnie budować swój wizerunek. Publikacja jest częścią kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK. Zapraszamy do lektury.
Pobierz

Poradnik dla rodziców - Sexting   i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online

Poradnik dla rodziców - Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online

Poradnik dla rodziców poruszający tematykę sextingu i sextortion. Obydwa zjawiska dotyczą udostępniania przez nastolatki erotycznych zdjęć i filmów, co niesie za sobą poważne konsekwencje. Według badań NASK PIB 42% młodych ludzi w wieku 15-18 lat otrzymało kiedyś od innej osoby nagie, intymne materiały, dlatego problem jest niezwykle poważny. Poradnik przybliża to, niestety popularne wśród nastolatków zjawisko, ale też podpowiada rodzicom jakie działania podjąć, jeśli nagie zdjęcia ich dziecka pojawiły się w sieci. Publikacja jest częścią kampanii „NieZagubDzieckawSieci” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK. Zapraszamy do lektury.
Pobierz

Poradnik dla rodziców - Szkodliwe treści w internecie

Poradnik dla rodziców - Szkodliwe treści w internecie

Jako rodzice stajemy dziś przed nowymi wyzwaniami i sytuacjami, przed którymi musimy chronić nasze dzieci. Nie sposób omówić wszystkich z nich, jednak w naszym poradniku przedstawiamy wybrane niebezpieczne zjawiska oraz ich wpływ na dzieci. Zachęcamy do tej niezwykle ważnej lektury.
Pobierz

Poradnik dla rodziców - Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie.

Poradnik dla rodziców - Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie.

Publikacja adresowana jest do rodziców. Porusza problem cyberprzemocy – opis i skala zjawiska, aspekty prawne, konsekwencje oraz praktyczne porady. Publikacja jest częścią kampanii #NieZagubDzieckawSieci realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.
Pobierz

Poradnik dla rodziców – FOMO i nadużywanie nowych technologii

Poradnik dla rodziców – FOMO i nadużywanie nowych technologii

Poradnik porusza problem FOMO – lęku przed odłączeniem się od sieci oraz kwestię nadużywania smartfonów, internetu, mediów społecznościowych i gier wśród dzieci i młodzieży. Zawiera również praktyczne wskazówki i porady, jak ustalić z dzieckiem rozsądne zasady korzystania z sieci i pomóc mu zrównoważyć aktywności online i offline. Publikacja jest częścią kampanii #NieZagubDzieckawSieci realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.
Pobierz

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online (edycja 2019)

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online (edycja 2019)

Kompendium dla rodziców i profesjonalistów dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci online. Edycja 2019.
Pobierz

Raport "Rodzice Nastolatków 3.0"

Raport "Rodzice Nastolatków 3.0"

Raport „Rodzice Nastolatków 3.0” jest opracowaniem wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w październiku 2018 r. Grupą badawczą byli rodzice posiadający dzieci w wieku szkolnym. W publikacji poruszone zostały obszary takie jak: zakres użytkowania internetu, cyberbezpieczeństwo, edukacja szkolna i nieformalna, świadomość prawna czy kontrola i nadzór rodzicielski. Struktura raportu odpowiada podwójnej perspektywie przyjętej w metodologii badania. Część pierwsza raportu odnosi się do rodziców i opiekunów prawnych jako bezpośrednich użytkowników sieci. Natomiast druga część raportu dotyczy zagadnień związanych z wychowaniem, rodzicielstwem i opieką nad swoimi dziećmi.
Pobierz

RAPORT - Nastolatki 3.0 - wybrane wyniki badań ogólnopolskich

RAPORT - Nastolatki 3.0 - wybrane wyniki badań ogólnopolskich

Internet dokonuje na naszych oczach głębokich zmian w świadomości społecznej, w relacjach, gospodarce. Wiele z tych zmian pozwala na twórcze rozwinięcie nowych idei, realizację wizjonerskich projektów. Pozytywna rola internetu jest trudna do przecenienia. Oczywiście internet to także wiele zagrożeń. Najbardziej narażone są na nie dzieci i młodzież. To właśnie ta grupa, często w sposób niekontrolowany, bezrefleksyjny i przypadkowy korzysta z jego zasobów i narzędzi. Taka diagnoza dzisiejszej rzeczywistości sprawiła, iż od 2014 r NASK prowadzi ogólnopolskie badania dotyczące praktyk, postaw i opinii wobec internetu wśród nastolatków. Poprzednie badania przeprowadziliśmy w roku 2016, a ostatnia edycja, z której raport mamy przyjemność zaprezentować, miała miejsce w 2018 i 2019 roku.
Pobierz

Plakat o Fake News

Plakat o Fake News

Fake newsy, bańki informacyjne, teorie spiskowe: Uważajmy na nieprawdziwe informacje w internetowym świecie! Ten plakat w czytelny sposób prezentuje zjawisko Fake News, czyli nieprawdziwych lub nieobiektywnych informacji prezentowanych jako fakty. Zalecamy wydrukowanie pliku na największym dostępnym formacie papieru (opcja drukowania: powiększ lub dostosuj do rozmiaru papieru). Drukowanie na papierze większego formatu zależy od możliwości drukarki.
Pobierz

Ulotka o Fake News

Ulotka o Fake News

Fake newsy, bańki informacyjne, teorie spiskowe: Uważajmy na nieprawdziwe informacje w internetowym świecie! Ta 4-stronicowa ulotka w czytelny sposób prezentuje zjawisko Fake News, czyli nieprawdziwych lub nieobiektywnych informacji prezentowanych jako fakty. Dzięki opcji "Broszura", dostępnej w opcjach drukowania programu Adobe Reader możliwe jest wydrukowanie tej ulotki na kartce A4 w taki sposób, aby po złożeniu kartki uzyskać "książeczkę".
Pobierz

Plakat "Razem w Sieci z Plikiem i Folderem"

Plakat "Razem w Sieci z Plikiem i Folderem"

Plakat prezentuje 14 porad dotyczących korzystania z internetu, smartfonów i komputerów. Plik przygotowany jest w postaci do druku (ze spadami) w formacie A2. W przypadku wydruku na typowej drukarce zalecamy drukowanie z włączoną opcją dostosowania wielkości wydruku do powierzchni kartki.
Pobierz

Pozytywny internet i jego młodzi twórcy

Pozytywny internet i jego młodzi twórcy

Bardzo cenne opracowanie jakościowe analizujące rzeczywiste doświadczenia nastolatków w internecie. To cenna próba prezentacji pobudek, motywacji, ambicji, a wreszcie szeroko rozumianej ścieżki twórczej młodych ludzi w sieci. Raport to również próba przedstawienia możliwości internetu jako wszechstronnego środowiska rozwoju i kreacji młodych ludzi, przestrzeni poszukiwania siebie, budowania relacji, zdobywania doświadczeń, ale również środowiska dojrzewania, budowania indywidualnej ścieżki kariery, samodoskonalenia zawodowego. Raport oparty jest na wiedzy, a przede wszystkim na praktycznych doświadczeniach młodych ludzi działających twórczo w internecie. Publikacja dotyczy bardzo aktualnych problemów, wzbudzających duże zainteresowanie w środowisku naukowym, wśród praktyków edukacji, jak również szerokiej opinii publicznej.
Pobierz

FOMO Jak sobie z tym radzić

FOMO Jak sobie z tym radzić

Ulotka opisująca problem FOMO (Fear of Missing Out - obawę że coś nas ominie) i sposoby radzenia sobie z nim.
  Pobierz

Radzenie sobie z cyberprzemocą

Radzenie sobie z cyberprzemocą

Ulotka zawierająca porady, jak radzić sobie z byciem nękanym, wyzywanym i ośmieszanym przez internet.
  Pobierz

Pomoc ofiarom cyberprzemocy

Pomoc ofiarom cyberprzemocy

Ulotka zawierająca porady, jak pomóc osobom nękanym, wyzywanym i ośmieszanym przez internet.
  Pobierz

Pięć kroków do prywatności

Pięć kroków do prywatności

Ulotka przybliżająca problem prywatności online.
  Pobierz

Emoji - wyraź siebie

Emoji - wyraź siebie

Ulotka przybliżająca ewenement emoji - obrazków przekazujących emocje.
  Pobierz

Lubię to! Nastolatki w mediach społecznościowych (13-15 lat)

Lubię to! Nastolatki w mediach społecznościowych (13-15 lat)

Przedstawiamy zestaw scenariuszy, związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznościowych, adresowanych do uczniów w wieku 13-15 lat. Mają one pomóc uczniom odkrywać korzyści związane z użytkowaniem internetu i mediów społecznościowych. Młodzież dowie się, jak świadomie i krytycznie korzystać z zasobów informacyjnych internetu, jak dbać o swój wizerunek w sieci, a także jak wykorzystywać możliwości mediów społecznościowych w projektach edukacyjnych i działaniach prospołecznych. Scenariusze odnoszą się do obszarów m.in. takich jak: cyfrowa tożsamość, budowanie wizerunku w mediach społecznościowych i zarządzanie nim, krytyczne podejście do informacji i postaw promowanych przez media społecznościowe, przeciwdziałanie cyberprzemocy i pozytywne oraz prospołeczne wykorzystanie mediów społecznościowych w szkole.
Pobierz

LUBIĘ TO! Nastolatki w mediach społecznościowych (16-18 lat)

LUBIĘ TO! Nastolatki w mediach społecznościowych (16-18 lat)

Przedstawiamy zestaw scenariuszy, związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznościowych, adresowanych do uczniów w wieku 16-18 lat. Mają one pomóc uczniom odkrywać korzyści związane z użytkowaniem internetu i mediów społecznościowych. Młodzież dowie się, jak świadomie i krytycznie korzystać z zasobów informacyjnych internetu, jak dbać o swój wizerunek w sieci, a także jak wykorzystywać możliwości mediów społecznościowych w projektach edukacyjnych i działaniach prospołecznych. Scenariusze odnoszą się do obszarów m.in. takich jak: cyfrowa tożsamość, budowanie wizerunku w mediach społecznościowych i zarządzanie nim, krytyczne podejście do informacji i postaw promowanych przez media społecznościowe, przeciwdziałanie cyberprzemocy i pozytywne oraz prospołeczne wykorzystanie mediów społecznościowych w szkole.
Pobierz

Internet Zabawek

Internet Zabawek

Publikacja przybliżająca zagadnienie najnowszej generacji zabawek, zdolnych do komunikacji z internetem, przynależnych do dziedziny IOT - Internet of Things. Eksperci NASK skupiają się w niej na przystępnym zaprezentowaniu wyników badań jakościowych i ilościowych dotyczących rozpowszechnienia tych zabawek w Polsce oraz ich podatności na cyberataki, ponadto służą radą, jak korzystać z nich bezpiecznie i z poszanowaniem prywatności dzieci. Książka ta jest przewodnikiem dla rodziców i opiekunów, rozważających zakup "inteligentnej zabawki". PRZYCISK Z LEWEJ strony pobiera wersje polską książki, a PRZYCISK Z PRAWEJ - angielską.
Internet Zabawek - wersja polska   Internet Zabawek - wersja angielska

Wizerunek online w wakacje

Wizerunek online w wakacje

Utrwalaj miłe chwile i dziel się z innymi wakacyjnymi wrażeniami, które pozostawią tylko dobre wspomnienia. Pamiętaj: publikując w sieci, kreujesz swój wizerunek na stałe. Przewodnik Akademii NASK pomoże ci zadbać o to, aby zdjęcia i filmy z wakacyjnych przygód nie wpędziły cię w kłopoty. Przewodnik jest częścią akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Przed wakacjami ̶ co warto wiedzieć?”.
Pobierz

Pięć porad dla nastolatków

Pięć porad dla nastolatków

Okres wakacyjnych wyjazdów sprzyja korzystaniu z publicznych sieci wi-fi - dostępnych w restauracjach, hotelach, centrach handlowych oraz innych przestrzeniach publicznych. Dzięki coraz tańszym i szybszym technologiom mobilnej transmisji danych z pewnością będziemy również często korzystać z Internetu „w komórkach”, także za granicą. Dlatego warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Warto je również omówić z dziećmi, które z urządzeniami mobilnymi wyruszą na obozy i kolonie. Szczególnie, że według badań „Nastolatki wobec Internetu”, przeprowadzonych przez NASK i Pedagogium WSNS na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2015 roku, smartfon jest obecnie podstawowym urządzeniem do korzystania z Internetu przez młodzież.
Pobierz

Dzieci w świecie gier komputerowych - poradnik

Dzieci w świecie gier komputerowych - poradnik

W gry komputerowe i gry wideo grają obecnie miliony ludzi na świecie. Są one dostępne na płytach CD/DVD, na stronach internetowych, konsolach czy w telefonach komórkowych i smartfonach. Ogromna grupa graczy to dzieci i młodzież, dla których gry są powszechną formą spędzania wolnego czasu. Grać zaczynają dzieci coraz młodsze, nierzadko już w wieku przedszkolnym. Poradnik dokładnie zapozna rodziców ze światem gier – z ich typami, korzyściami z grania oraz niebezpieczeństwami, na jakie są narażone dzieci w przestrzeni wirtualnej. Podpowie też, jak właściwie dobierać gry i jak sprawić, że korzystanie z nowych technologii będzie bezpieczne dla najmłodszych użytkowników komputera i internetu.
Pobierz

Media społecznościowe w szkole

Media społecznościowe w szkole

Poradnik dla nauczycieli stawiających pierwsze kroki w mediach społecznościowych. Publikacja podejmuje tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych w szkole, prezentuje najpopularniejsze serwisy społecznościowe oraz wskazuje przykłady praktycznego ich wykorzystania w klasie. Kolejne materiały dotyczące tematyki mediów społecznościowych w szkole już wkrótce.
Pobierz

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych - Wydanie II

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych - Wydanie II

Rozszerzona edycja wydawnictwa z 2015 r. opracowanego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu pt.: „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”. Publikacja została przygotowana przez zespół ekspertów NASK – Państwowego Instytutu Badawczego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Pobierz

Nastolatki wobec internetu

Nastolatki wobec internetu

Obraz nastolatków w dobie informatycznej rewolucji - praca zbiorowa pod redakcją Macieja Tanasia.
Pobierz

Raport badania Nastolatki 3.0

Raport badania Nastolatki 3.0

Kompletny raport z badania realizowanego w październiku 2016 r., którego celem była analiza aktywności nastolatków w internecie, edukacyjnej roli internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.
Pobierz

Bezpieczeństwo Dzieci Online

Bezpieczeństwo Dzieci Online

Kompendium dla rodziców i profesjonalistów dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci online.
Pobierz

Folder Akademii NASK

Folder Akademii NASK

Broszura prezentująca Akademię NASK, jej strukturę, cele, dorobek, aktualne projekty i publikacje.
Pobierz

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Temat: „Hazard online wśród młodzieży”. Przycisk z lewej strony pobiera wersję przeznaczoną do druku (wymiar A3). Przycisk z prawej strony pobiera wersję ulotki do wyświetlania na ekranie.
Wersja do druku (plakat A3)   Wersja do przeglądania na ekranie

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Przycisk z lewej strony pobiera wersję przeznaczoną do druku (wymiar A3). Przycisk z prawej strony pobiera wersję ulotki do wyświetlania na ekranie.
Wersja do druku (plakat A3)   Wersja do wyświetlania na ekranie

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Temat: Gry komputerowe. Przycisk z lewej strony pobiera wersję przeznaczoną do druku (wymiar A3). Przycisk z prawej strony pobiera wersję ulotki do wyświetlania na ekranie.
Wersja do druku (plakat A3)   Wersja do wyświetlania na ekranie

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Temat: Cyberprzemoc cz. 1. Przycisk z lewej strony pobiera wersję przeznaczoną do druku (wymiar A3). Przycisk z prawej strony pobiera wersję ulotki do wyświetlania na ekranie.
Wersja do druku (plakat A3)   Wersja do wyświetlania na ekranie

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Temat: Cyberprzemoc cz. 2. Przycisk z lewej strony pobiera wersję przeznaczoną do druku (wymiar A3). Przycisk z prawej strony pobiera wersję ulotki do wyświetlania na ekranie.
Wersja do druku (plakat A3)   Wersja do wyświetlania na ekranie

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Broszura z serii „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie”

Temat: Seksting. Przycisk z lewej strony pobiera wersję przeznaczoną do druku (wymiar A3). Przycisk z prawej strony pobiera wersję ulotki do wyświetlania na ekranie.
Wersja do druku (plakat A3)   Wersja do wyświetlania na ekranie

Broszura "Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska"

Broszura "Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska"

Poprawiona i rozszerzona edycja zeszytu z serii: Internet-Edukacja-Bezpieczeństwo. Wydawnictwo adresowane jest do dorosłych, prezentuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem internetowym, regulacje prawne oraz sposoby reagowania i przeciwdziałania sieciowym zagrożeniom.
Pobierz

Poradnik „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”

Poradnik „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”

Publikacja wydana w ramach kampanii społecznej , która ruszyła 17 lipca 2012 roku pt. ” W którym świecie żyjesz?” poświęconej nadmiernemu korzystaniu z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież.
Pobierz

„Podaj dalej-Senior dla Kultury” i „Podaj dalej 2 – Senior dla Kultury”

„Podaj dalej-Senior dla Kultury” i „Podaj dalej 2 – Senior dla Kultury”

Dwa poprojektowe wydawnictwa kompleksowo opisujące bariery w edukacji osób starszych, jak też wyzwania jakie stoją przed Seniorami w zakresie nauczania nowych technologii. W lekturze znajdziemy spojrzenie psychologiczne, socjologiczne, teologiczne, jak też refleksje samych uczestników dwu edycji projektu finansowanego ze środkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2014-2015.
Pobierz

Poradnik „Pomyśl zanim kupisz”

Poradnik „Pomyśl zanim kupisz”

W publikacji tej zawarte są porady dla dorosłych na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla dzieci. Znajdziemy tu także opis zagrożeń internetowych, wskazówki jak uchronić przed nimi najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc. Więcej informacji o akcji: www.zanimkupisz.saferinternet.pl
Pobierz

Plakat "Dekalog cyfrowego obywatela"

Plakat "Dekalog cyfrowego obywatela"

Zbiór praw i obowiązków każdego internauty.
Pobierz

do góry Menu Strony

DROGI UŻYTKOWNIKU,

Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.

Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.


 

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;

 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;

 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.


 

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
 

Wykorzystywane narzędzia firm trzecich

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.
  W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook
  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
  https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 • Youtube
  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo. Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę.